کُـدِقفلِ رآست کلیــک

یه حرفهایی همیشه هست - بی خیالی ها...

یه حرفهایی همیشه هست

حرفهایی هست برای نگفتن وارزش عمیق هرکس به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد
دلم واسه اون روزایی تنگ شده که کسی‌ رو دوست نداشتم ،

 

 چه خوب بود

 

اون بی‌ خیالی ها...

 

مایا |2012/9/1 | |